ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ПАТРУБКИ[ ILLUST NO. 2 OF 2(9901-0107) ] LEXUS LEXUS IS200/300[GXE10,JCE10] (АЗИЯ и БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

Код детали Наименование
90949-01B80CLAMP, TUBE
77747PIPE, CHARCOAL CANISTER, NO.1
77747-530201999.01 - 2001.07
77747-510102001.07 - ...
77740BHOSE, FUEL, NO.2(FOR CHARCOAL CANISTER)
23826-700201999.01 - 2001.07
23829-463202001.07 - ...
90179-06242** Std Part
77740CANISTER ASSY, CHARCOAL
77740-510101999.01 - 2001.07
77740-224602001.07 - ...
77740DHOSE, FUEL, NO.4(FOR CHARCOAL CANISTER)
23829-700201999.01 - 2001.07
23829-462802001.07 - ...
77740PWAY, 3(FOR CHARCOAL CANISTER)
90413-070022001.07 - ...
23829-46220HOSE, FUEL, NO.1(FOR CHARCOAL CANISTER)
96132-41300CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.2)
77740CHOSE, FUEL, NO.3(FOR CHARCOAL CANISTER)
23829-462301999.01 - 2001.07
23829-462702001.07 - ...
1708
77261TUBE SUB-ASSY, FUEL EMISSION
77261-530201999.01 - 2000.05
77261-530212001.07 - ...
77261-530602001.07 - ...
90385-08018** Std Part
77251BTUBE, FUEL MAIN
77251-530301999.01 - 2000.05
77251-530312001.07 - ...
2211
77298BCLAMP, FUEL TUBE, NO.4
77298-510102001.07 - ...
77286DCLAMP, FUEL TUBE, NO.2
77286-301002001.07 - ...
77412ASUPPORT, FUEL TUBE GROMMET, NO.2
77412-510102001.07 - ...
77289BCLAMP, FUEL TUBE, NO.3
77289-510102001.07 - ...
77286FCLAMP, FUEL TUBE, NO.2
77286-530102001.07 - ...
77299CLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.5
77299-510102001.07 - ...
77285DCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-510102001.07 - ...
77289CCLAMP, FUEL TUBE, NO.4
77289-510101999.01 - 2001.07
90959-01538** Std Part
77411BSUPPORT, FUEL TUBE GROMMET, NO.1
77411-220202001.07 - ...
90119-06390** Std Part
91626-A0625** Std Part